Elcykelpremie!

Du kan få bidrag när du byter till elcykel

Från och med 1 februari 2018 kan du som köper en ny elcykel söka bidrag hos Naturvårdsverket. Syftet med bidraget är att fler människor ska få möjlighet att byta ut bilen mot ett mer miljövänligt transportmedel och på så sätt bidra till minskade utsläpp, mindre trängsel och mindre buller.

Elfordonspremien gäller retroaktivt från och med den 20 september 2017. Den som sedan dess har köpt ett elfordon som omfattas av premien har 6 månader på sig att skicka in kvittot. För fordon som är köpta mellan 20 september och 31 december 2017 gäller 6 månader från och med 1 januari 2018. Det kommer att dröja en bit in på våren innan du som privatperson kan räkna med att få en premie utbetald. Tills ansökan öppnar är det bra att tänka på följande saker:

 • Premien riktar sig till privatpersoner som har fyllt 18 år.
 • Premien kan användas en gång per person.
 • Premien gäller för den som köper en ny elcykel, elmoped eller elmotorcykel.
 • Vissa fordon som är avsedda för användning av personer med fysisk funktionsnedsättning omfattas av premien, exempelvis eldriven rullstol och hand-elcykel.
 • Premien omfattar inte exempelvis segway, eldriven sparkcykel eller hoverboard.
 • Elfordonet ska kunna identifieras med ramnummer, som också ska framgå av kvittot eller en annan handling. Detta kan återförsäljaren av elfordonet hjälpa till med.
 • Elcykel måste vara CE-märkt eller överensstämma med standarden SS-EN 15194 Cyklar – Elassisterade cyklar – EPAC.
 • Premien motsvarar 25 procent av priset på fordonet, inklusive moms. Du kan få max 10 000 kronor i bidrag.

 Elcyklarna som omfattas av bidraget måste uppfylla följande krav:

 • Motorns kontinuerliga märkeffekt får vara högst 250 watt.
 • Elmotorn kopplas in när trycket på tramporna ökar, till exempel för att göra det lättare att trampa i uppförsbackar och i stark motvind.
 • Motorn får endast förstärka kraften från tramporna och får inte ge något krafttillskott vid hastigheter över 25 km/tim.

Om ett fordon är konstruerat för att drivas med en tramp- och vevanordning men har en motor med nettoeffekt på 250-1000 watt klassas som en elmoped, och inte som en elcykel. Bidrag ska då sökas för elmoped.

Om du har ytterligare frågor är du välkommen att kontakta Naturvårdsverkets kundtjänst på:

kundtjanst@naturvardsverket.se

010-698 10 00

Comments are closed.